Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet.

Policyn fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för samtliga anställda på ServiceCenter AB. All personal utbildas kontinuerligt för att på ett professionellt sätt kunna hantera den snabbt framåtskridande teknologin i våra bilar, samt för att uppnå tillverkarens högt ställda krav.

Z
Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kontakten till kontakten efter utfört arbete.
Z
Nöjdare kunder är alltid vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
Z
Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet hos oss på ServiceCenter AB.
Z
Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder snabb och effektiv service.
Vårt ledningssystem är certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008.